Informații privind prelucrarea datelor

OBSERVAȚII PRELIMINARE

În cadrul furnizării serviciilor lor, RCI Life Limited și RCI Insurance Limited prelucrează datelor cu caracter personal, care sunt orice informații referitoare la Dvs., asiguratul, ca „persoană vizată”. După cum probabil știți, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) va intra în vigoare până la 25 mai 2018 și va fi aplicabil direct în fiecare stat membru al UE, devenind astfel aplicabil direct pentru RCI Life Limited și RCI Insurance Limited în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Confidențialitatea dvs. este importantă pentru RCI Life Limited și RCI Insurance Limited și, prin urmare, în vederea respectării noilor obligații în conformitate cu GDPR, RCI Life Limited și RCI Insurance Limited implementează modificări ale politicilor, contractelor și procedurilor acestora.

CONTROLORI DE DATE, PROCESORI DE DATE ȘI PERSOANA VIZATĂ

RCI Life Limited și RCI Insurance Limited, ambele cu o adresă înregistrată la Etajul 3, Mercury Tower, Centrul financiar și de afaceri Exchange, Elia Zammit Street, St. Julian’s, STJ 3155, Malta, sunt „Controlori de date”, adică sunt entități care determină scopul și mijloacele prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
Dumneavoastră, asiguratul, sunteți „persoana vizată”, adică persoana fizică identificabilă care face obiectul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal de către operatorii de date.
Operatorii de date, în cadrul furnizării serviciilor lor, necesită comunicarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate către terți, denumiți „procesori de date”, care sunt persoane fizice sau juridice sau entități care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorilor de date. Acești procesori de date vor fi, în primul rând și dacă este cazul, entități relevante din cadrul RCI Banque Group, partenerii săi de afaceri și, unde este cazul, agenți ai operatorilor de date, reasiguratorilor sau organismelor profesionale vizate de [Contract], printre altele.

SCOPURI ȘI MOTIVE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorii de date vă informează că datele cu caracter personal pe care le divulgați și orice alte date care sunt colectate ulterior în urma serviciilor de asigurare furnizate de operatorii de date vor fi prelucrate de aceștia în conformitate cu GDPR și cu orice legi și reglementări aplicabile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabile pe durata [Contractului], în următoarele scopuri:
(a) pentru a evalua riscul și pentru a vă gestiona cererea;
(b) în cazul cererii pentru politica corespunzătoare, pentru a menține, executa și supraveghea o astfel de politică;
(c) în scopuri statistice;
(d) în scopul gestionării revendicărilor;
(e) în scopul prevenirii, detectării și suprimării fraudei în asigurări;
(f) în orice alte scopuri prevăzute de lege

Persoana vizată este informată că prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către operatorul de date este necesară pentru executarea [Contractului] sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de semnarea [Contractului] și acesta constituie un temei valid pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

TRANSFERURI DE DATE

Datele cu caracter personal vor fi comunicate exclusiv entităților din cadrul RCI Banque Group, partenerilor săi de afaceri sau oricărei părți terțe din Uniunea Europeană și, după caz, agenților operatorilor de date, reasiguratorilor sau organismelor profesionale vizate de contract, în calitatea lor de procesori de date. Transferul de date cu caracter personal se va face în scopurile și motivele prelucrării datelor cu caracter personal prezentate aici și sub rezerva respectării tuturor legislațiilor relevante aplicabile, precum și a acordurilor de confidențialitate necesare și a restricțiilor privind orice prelucrare ulterioară a acestor date cu caracter personal.

PRINCIPII PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate din motivele menționate mai sus atât manual, cât și prin mijloace automate, pe suport de hârtie și/sau electronic, menținând în același timp controalele necesare pentru asigurarea securității, protecției și confidențialității acestor date. Nu se colectează date cu caracter personal dacă acestea nu sunt relevante pentru scopul care stă la baza colectării datelor cu caracter personal menționate aici. Datele cu caracter personal nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar și permis de lege, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate. Prin urmare, operatorii de date se vor asigura că datele cu caracter personal vor fi păstrate numai în măsura în care există un motiv care justifică colectarea acestora și că nu există niciun alt motiv legitim pentru păstrarea acestora.
În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
i. Dreptul de a le solicita operatorilor de date acces la datele dvs. cu caracter personal, și acest lucru numai la prezentarea actului dvs. de identitate (copie a actului de identitate)/pașaportului;
ii. Dreptul de a le solicita operatorilor de date rectificarea datelor dvs. cu caracter personal;
iii. Dreptul de a le solicita operatorilor de date restricționarea datelor dvs. cu caracter personal;
iv. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către operatorii de date;
v. Dreptul de portabilitate a datelor; veți avea dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal de la operatorii de date într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat, pentru a le trimite unui alt operator de date sau transmiterea acestor date direct celuilalt operator de date de către operatorii de date, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;
vi. Dreptul de a le solicita operatorilor de date ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
vii. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere;

Exercitarea și îndeplinirea ulterioară a acestor drepturi vor fi supuse legii aplicabile și limitărilor stipulate în aceasta. Procesorii de date vor fi obligați să asiste operatorii de date în îndeplinirea obligației operatorilor de date de a răspunde acestor solicitări formulate de persoana vizată.
În vederea furnizării serviciului, operatorii de date necesită și colectarea și prelucrarea de datelor cu caracter personal sensibile. Această categorie specială de date este adesea definită ca date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau apartenența la sindicat și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, a datelor privind sănătatea sau datele referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. În vederea executării [Contractului], este posibil să fie necesar ca operatorii de date să colecteze și să prelucreze datele referitoare la starea dumneavoastră de sănătate și acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Prin semnarea acestui [Contract], sunteți de acord în mod expres cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sensibile de către operatorii de date, prelucrare care va fi în conformitate cu acest act adițional și cu legea și reglementările relevante aplicabile.
Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus sau aveți orice întrebări, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră corespondentului pentru protecția datelor„ DPC” al operatorilor de date. Datele de contact ale DPC sunt următoarele:

Corespondentul pentru protecția datelor
RCI Insurance Ltd
Etajul 3, Mercury Tower, Centrul financiar și de afaceri Exchange,
Triq Elia Zammit,
St Julian’s – STJ 3155
Malta
Alternativ, puteți contacta corespondentul pentru protecția datelor „DPC” al operatorilor de date, direct prin e-mail la dataprotectionofficer-malta@rcibanque.com